รายการสินค้า
รายละเอียด
ชื่อ : ทุเรียน
ราคา
: ตามฤดูกาล


ข้อมูลทั่วไป

   เป็นไม้ผลในวงศ์ฝ้าย (Malvaceae) ในสกุลทุเรียน (Durio) ถึงแม้ว่านักอนุกรมวิธานบางคนจัดให้อยู่ในวงศ์ทุเรียน (Bombacaceae)ก็ตาม เป็นผลไม้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชาของผลไม้ ผลทุเรียนมีขนาดใหญ่และมีหนามแข็งปกคลุมทั่วเปลือก อาจมีขนาดยาวถึง 30 ซม. และอาจมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวถึง 15 ซม. โดยทั่วไปมีน้ำหนัก 1-3 กิโลกรัม ผลมีรูปรีถึงกลม เปลือกมีสีเขียวถึงน้ำตาล เนื้อในมีสีเหลืองซีดถึงแดง แตกต่างกันไปตามสปีชีส์ ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นเฉพาะตัว ซึ่งเป็นส่วนผสมของสารระเหยที่ประกอบไปด้วยเอสเทอร์ คีโตน และสารประกอบกำมะถัน บางคนบอกว่าทุเรียนมีกลิ่นหอม ในขณะที่บางคนบอกว่ามีกลิ่นเหม็นรุนแรงจนถึงขั้นสะอิดสะเอียน ทำให้มีการห้ามนำทุเรียนเข้ามาในโรงแรมและการขนส่งสาธารณะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูง ทั้งยังอุดมไปด้วยกำมะถันและไขมัน จึงไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเป็นเบาหวาน


ประโยชน์

    การใช้ประโยชน์จากทุเรียนนั้นมีหลากหลาย ตั้งแต่การกินสดเป็นผลไม้ กินสดร่วมกับข้าว (พบในกลุ่มผู้สูงอายุ) การนำมาปรุงเป็นของหวาน คือข้าวเหนียวทุเรียน และในภาคใต้มีการกินข้าวตอกใส่น้ำทุเรียน (ประกอบด้วยเนื้อทุเรียนฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ น้ำตาลจากตาลหรือจาก และกะทิ ผสมด้วยน้ำ ละลายให้เข้ากัน) ลักษณะเดียวกับการกินข้าวเหนียวทุเรียนด้วย แต่เป็นการใช้ข้าวตอกแทนข้าวเหนียวและเนื่องจากผลผลิตมีจำนวนมากจึงมีการนำผลผลิตมาแปรรูปจำนวนผู้เข้าชม 5628 คน
©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th