วิธีการเขียนรีวิว

วิธีการเขียนรีวิว

1.เข้าเว็บ https://www.thailandgreentrip.com/

2. เข้าสู่ระบบ ผู้เขียนรีวิวจะต้องเป็นสมาชิกของระบบ โดยการสมัครสมาชิก ทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่ กดเข้าสู่ระบบเมนูด้านบนสุด แล้วระบบจะนำไปสู่การขอสิทธิ์เข้าใช้งานจาก fackbook.com ดังภาพ 2.1


ภาพ 2.1  ระบบจะนำไปสู่การขอสิทธิ์เข้าใช้งานจาก fackbook.com

 

เมื่อมาถึงหน้าขอสิทธ์การเข้าถึงข้อมูล Fackbook จะให้ท่านยืนยันว่าเป็นท่านจิง ๆ จากนั้นระบบจะพากลับมายังหน้าเว็บไซต์ www.thailandgreentrip.com พร้อมแสดงรูปโปรไฟล์ของท่าน ดังภาพ 2.2


ภาพ 2.2 รูปโปรไฟล์แสดงบัญชีเข้าใช้งาน

 

3. จากนั้นให้ท่านไปที่เมนูรีวิว เลือก เขียนรีวิว ดังภาพ 3.1


 

ภาพ 3.1 เมนูเขียนรีวิว

4. หน้าการเขียนรีวิว 

ภาพ 4.1 หน้ารีวิว

 

          4.1 ภาษาที่ใช้เขียนสามารถเลือกได้คือ ไทย หรือ อังกฤษ    

4.2 หัวข้อเรื่องที่จะรีวิว (ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. หัวข้อต่าง ๆ ในการรีวิว

          5.1 ไฮไลท์  หรือ คำโดยย่อที่แสดงถึงสถานที่นั้น  ดังภาพ 5.1


ภาพ 5.1 ใส่รายละเอียดหรือไฮไลท์สถานที่

 

 

          5.2 ข้อมูลสถานที่ คือ คำอธิบายเกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ ดังภาพ 5.2