เลื่อนลงล่าง

น้ำตกทีลอซูอยากรู้ต้องไปกัน

โดย. Wiraporn Metha

23/03/60

Share

สวัสดีผู้ชมที่เข้ามาชมทุกคนนะคะ ใครที่ชอบเที่ยวน้ำตกห้ามพลาดกันเลย เราจะพาเพื่อนๆ ไปเที่ยวกันที่น้ำตกทีลอซู จ.ตาก จังหวัดที่หลายคนอาจจะมองว่ามีแต่ป่ามีแต่ภูเขา แต่สำหรับเรานั้น ไม่ได้มีแค่นั้น ยังมีที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย น้ำตกทีลอซูก้เป็นหนึ่งในที่ท่องเที่ยวนั้น เป็นที่ที่สวยงามมาก ติดอันดับ6ในเอเชีย

สวยขนาดนี้อย่าพลาดค่ะ เก็บกระเป๋าแล้วไปเที่ยวกันเลย....

น้ำตกทีลอซู ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ห่างจากที่ทำการเขตฯ 3 กิโลเมตร ทีลอซู เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า น้ำตกดำ มีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจาก ระดับน้ำทะเล 900 เมตร เกิดจากลำห้วยกล้อท้อ ลำน้ำทั้งสายตกลงสู่หน้าผาสูงชัน มีน้ำไหลแรงตลอดปี ความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ 500เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ มีความสูงประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบด้วย ป่าดงดิบที่สมบูรณ์ เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของเอเชียตามความจริงต้องออกเสียงว่า "ทีลอชู" และ เป็นคำนามในภาษากะเหรี่ยงแปลว่า "น้ำตก" ชื่อ "ทีลอซู" เป็นความพยายามแปลความหมายทีละคำ โดย "ที" หรือ "ทิ" แปลว่า "น้ำ" "ลอ" หรือ "ล่อ" แปลว่า "ตก" แต่ "ชู" ไม่มีความหมายใกล้เคียง ดังนั้นจึงมีความพยายาม ทำให้เป็นคำที่มีความหมาย เนื่องจาก "ซู" แปลว่า "ดำ" จึงนำไปสู่การเรียกว่า "ทีลอซู" และแปลว่า "น้ำตกดำ"

 

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 473600.805121, Y 1760913.626610

ละติจูด 15.927339, ลองจิจูด 98.753349

หน่วยงานที่รับผิดชอบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามมาก น้ำตกจากหน้าผาสูงชันมาก น้ำไหลแรงตลอดปีความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ 500 เมตรไหลลดหลั่น         เป็นชั้นๆมีความสูงประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบด้วยป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์น้ำไหลลงสู่แอ่งน้ำ เบื้องล่างไหลลงสู่ลำห้วยแม่กลอง ความรุนแรงของกระแสน้ำที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงชันทำให้เกิดละอองน้ำฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณน้ำตก เกิดเป็นรุ้งกินน้ำที่สวยงาม

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขาและดงดิบชื้น       
มีป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่กระจัดกระจายเป็นแห่ง ๆพรรณไม้ที่มีค่าได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะเคียน สัก ประดู่ ตะแบก เต็ง รัง ยมหอม เสลา แดง เป็นต้น พืชชั้นต่ำจำพวก ตะไคร่น้ำ มอส เฟิร์น เป็นต้น
สัตว์ป่า    สัตว์ป่าที่อาจพบเห็นได้บริเวณรอบพื้นที่ธรรมชาติของน้ำตก เช่น กวาง เก้ง ค่าง กระทิง ช้าง หมี เสือโคร่ง ลิงชะนี สมเสร็จ เลียงผา เก้งหม้อ เป็นต้น และสัตว์ป่าจำพวกนกจำนวนมาก

ของกินแนะนำให้เตรียมไปกันเอง

1. ทีลอซูริเวอร์ไซด์รีสอร์ท    

ราคาที่พักประมาณ 600 - 2,500 บาท
เบอร์โทรศัพท์ ทีลอซูริเวอร์ไซด์รีสอร์ท : 0898321455 , 038312050 , 038323114
เว็บไซต์ : www.theelorsuriverside.com  

2. บ้านพฤกษ์ชญา รีสอร์ท

เบอร์โทรศัพท์ บ้านพฤกษ์ชญา รีสอร์ท : 0892687976
เว็บไซต์ : www.banphurkchaya.com

3. ตูกะสูคอทเทจรีสอร์ท  

ราคาที่พักประมาณ 600 - 2,200 บาท
เบอร์โทรศัพท์ ตูกะสูคอทเทจรีสอร์ท รีสอร์ท : 055561295
เว็บไซต์ : http://tukasu.com/

4. ภูดอยแค้มป์ไซท์แอนด์รีสอร์ท

ราคาที่พักประมาณ 400 - 1,200 บาท
เบอร์โทรศัพท์ ภูดอยแค้มป์ไซท์แอนด์รีสอร์ท : 055561049 , 0818868783 , 055561580
เว็บไซต์ : www.phudoi.com 

5. อุ้มผางฮิลล์รีสอร์ท 

เบอร์โทรศัพท์ อุ้มผางฮิลล์รีสอร์ท : 055561063 , 055561064
เว็บไซต์ : www.umphanghill.com 

1.โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)เดินทางสู่ จ.ตาก โดยก่อนถึงตัวเมืองตาก 7 กม.ให้เลี้ยว ซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 5(ตาก-แม่สอด) สู่ อ.แม่สอด ในระยะทาง 86 กม. แล้วก็จะเจอทางหลวงหมายเลข 1090 สุดทางสาย 1090 ที่อุ้มผาง เส้นทางจากแม่สอดไปอุ้มผาง เป็นเส้นทางลอยฟ้า ระยะทาง 169 กม. มีโค้ง 1219 โค้ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ในการผ่านพ้นจากเส้นทางนี้ เส้นทางแคบและคดเคี้ยวไปตามไหล่ เขา คนขับควรมีฝีมือในการขับรถที่ชำนาญพอสมควรสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเมารถควรเตรียม ยาแก้เมารถ ไว้ด้วย 
2.โดยรถประจำทาง
นั่งรถจากสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ สายกรุงเทพ- แม่สอด ไปต่อรถเพื่อไปยังอำเภออุ้มผาง โดยรถสองแถวจาก อ.แม่สอด ไปยังอุ้มผาง เที่ยวแรก 07.00น. ออกชม.ละคัน เที่ยวสุดท้ายเวลา 15.00 น. ค่าโดยสารคนละ 120 บาท 

หากมาเที่ยวในช่วงนี้ต้องเตรียมพร้อมร่างกายให้ดี  เตรียมเสื้อกันฝน ถุงพลาสติก ลูกอม ยาดม หมวกให้พร้อม  โดยเฉพาะรองเท้า ควรเลือกรองเท้าที่สวมใส่สบาย ในช่วงล่องเรือไม่ควรใส่รองเท้าผ้าใบอาจ เปียกน้ำและ ทำให้เดินไม่สบายเท้า  แต่เมื่อมาถึงช่วงเดินทางการใส่รองเท้าผ้าใบจะสบายเท้าที่สุด หรือหากใช้รองเท้าแบบ สายรัด หรือแบบอื่น ก็ย่อมได้ แต่สำคัญที่สุดควรเตรียมถุงเท้าไปใส่ด้วยหลังจากล่องเรือเรียบรอยแล้ว เพราะ ระยะทางการเดินไกล ไม่ว่าจะใส่รองเท้าแบบไหน สบายแค่ไหน โดนกัดทุกราย การใส่ถุงเท้าจะช่วยป้องการได้ และควรเตรียมพลาสเตอร์ปิดแผลป้องกันไว้ด้วย

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ขับรถเข้าน้ำตกทีลอซูต้องติดต่อขอรับใบอนุญาตเข้าที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง (สป. 7) ได้ที่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และอนุรักษ์อุ้มผางก่อนทุกครั้ง นักท่องเที่ยวต้องยื่น สป. 7 ที่ด่านเดลอ

แผนที่

บทวิจารณ์

Login For Reviews

แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
อ่านรีวิวโดย
วันที่
Tag
Browse Icon ขนาดภาพ 250 x 250 px