เลื่อนลงล่าง

ห้วยน้ำดัง (Huai Nam Dang)

12/04/60

Tag

Count :

Share

 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 81 ของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอใน 2 จังหวัด คือ อำเภอแม่แตง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่โดยหลักการคือยึดเอาจุดตั้งของ “ที่ทำการอุทยานฯ” เป็นหลัก ดังนั้นอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จึงถือเป็นอุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่ มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะบริเวณจุดชมวิวห้วยน้ำดัง ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการชมทะเลหมอก ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย 

Image result for ห้วยน้ำดัง ลักษณะภูมิอากาศ
 

นักท่องเที่ยวนิยมผจญภัยที่ อุทยานแห่งชาติ ห้วยน้ำดัง เพื่อขึ้นดอยไปสัมผัสไอเย็น ชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม บริเวณ ห้วยน้ำดัง ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง เป็นจุดชมวิวที่สวยงามและมีชื่อเสียงมาก จากจุดนี้สามารถมองเห็น ดอยเชียงดาว ได้ หรือจะเลือกขึ้น ดอยสามหมื่น หรือ ดอยช้าง ซึ่งเป็น ภูเขาที่สูงที่สุด ใน อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

จุดชมวิวดอยกิ่วลม ห้วยน้ำดัง 

 

จุดชมวิวดอยช้าง ดูนก
อยู่บนดอยช้างขึ้นไปทางเหนือของห้วยน้ำดัง ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 20 กิโลเมตร มีความสูง จาก ระดับน้ำทะเล 1,962 เมตร สามารถมองเห็นทะเลหมอกในตอนเช้าตรู่ได้ชัดเจน และสภาพธรรมชาติของ ทิวเขาอันสลับซับซ้อนของดอยสามหมื่นและดอยสันห้วยรูทางทิศเหนือ ดอยหลวงเชียงดาวและ ดอยขุนแม่แมะ ทางทิศตะวันออก ดอยแม่ยะและดอยม่อนอังเกตุทางทิศใต้ ดอยแม่ยานและเมืองปายทางทิศตะวันตก ดอยช้าง ปกคลุมด้วยป่าดิบเขาอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของนกบนที่สูงนานาชนิด เช่น นกเดินดง นกจับแมลง นกเขน นกปรอด ฯลฯ น้ำตกห้วยน้ำดังเป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยน้ำดัง มีโขดหินมากมาย มีความสูงประมาณ50 เมตร กว้าง 10 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามมากมีความสูง 3-4 ชั้น และสภาพโดยทั่วไปชุ่มชื้นไป ด้วยพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้น

Image result for นกเดินดง

Image result for นกปรอด Related image Image result for นกปรอด Image result for นกจับแมลง

Image result for นกจับแมลง

ที่นี้มีจุดกางเต็นท์หลากหลายทำเลให้คุณเลือกได้ตามใจชอบ บริเวณที่ทำการอุทยานฯห้วยน้ำดัง ที่นี่ถือเป็นจุดกางเต็นท์ หลักของห้วยน้ำดัง  ไม่เพียงมีบ้านพักหลังใหญ่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับ นักท่องเที่ยว อย่างสะดวกสบาย เท่านั้น ยังมีลานกางเต็นท์หลายจุดทั่วพื้นที่ของอุทยานฯ ขนาดกว้างขวางให้คุณเลือกได้ตามใจชอบ บางจุดอยู่ใต้ร่มไม้ ก็สามารถหลบลมหนาว ได้ดีหน่อย บางจุดเป็นลานสนามหญ้าโล่งหนาวหน่อย แต่ก็ชมวิวได้สวยงาม และบางจุดยังมีลานแค้มป์ไฟให้คุณผิงไฟทามกลางสายลมหนาว ได้ด้วย โดยคุณจะเลือกนำเต็นท์มาเอง หรือขอเช่าเต็นท์ พร้อมเครื่องนอนที่นี่ก็มีให้ บริการครบครัน และยังมีร้านอาหารสวัสดิ์การ ร้านค้า ห้องน้ำและห้องอาบน้ำแยกชายหญิงบริการด้วย

Image result for อุทยานแห่งชาติ ห้วยน้ำดัง เต็นท์

Image result for อุทยานแห่งชาติ ห้วยน้ำดัง เต็นท์

Related image

 

 สภาพทางธรรมชาติยังคงความอุดมสมบูรณ์จึงทำให้เกิดสังคมพืชหลากหลายชนิดประกอบด้วยป่าดิบชื้นป่าดิบเขาป่าเบญจพรรณป่าสนเขามีพรรณไม้ที่สำคัญได้แก่ไม้ตะเคียนยางจำปีป่ายมหอมมะม่วงป่ายมป่าเสลาดงดำแดงประดู่ตะแบกตีนนกงิ้วป่าสนสองใบไม้ก่อต่างๆ เต็งรังเป็นต้น ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่าจึงชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด

Image result for อุทยานแห่งชาติ ห้วยน้ำดัง พืช

Related image

Related image

โป่งน้ำร้อนท่าปาย

Related image

โป่งน้ำร้อนท่าปาย  เป็น บ่อน้ำร้อนที่เปรียบเสมือนน้ำกำลังเดือดขึ้นเป็นพรายฟอง อุณหภูมิน้ำผิวดินประมาณ 80 องศาเซสเซียล น้ำร้อนจะไหลรวมกันเป็นธารน้ำร้อนขยายเป็นบริเวณกว้าง มีหมอกควันปกคลุมพื้นที่ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ได้จัดเตรียมทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อให้ผู้มาเยือน ได้เข้าไปสัมผัสธรรมชาติอย่าง ใกล้ชิด พร้อมกับได้รับความรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยผ่านโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติ ในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วยเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ดังนี้
- เส้นทางศึกษาธรรมชาติเอื้องเงิน มีความยาวประมาณ 1,470 เมตร ความลาดชันปานกลาง ใช้เวลาในการศึกษา ธรรมชาติประมาณ 1 ชั่วโมง มีจุดศึกษาธรรมชาติ 13 จุด 
- เส้นทางศึกษาธรรมชาติห้วยน้ำดัง มีความยาวประมาณ 1,470 เมตร ความลาดชันปานกลาง ใช้เวลาในการศึกษา
ธรรมชาติประมาณ 1 ชั่วโมง มีจุดศึกษาธรรมชาติ 13 จุด
- เส้นทางศึกษาธรรมชาติโป่งเดือด มีความยาวประมาณ 1,550 เมตร ความลาดชันปานกลาง ใช้เวลาในการศึกษา
ธรรมชาติประมาณ 1 ชั่วโมง มีจุดศึกษาธรรมชาติ 11 จุด
- เส้นทางศึกษาธรรมชาติโป่งน้ำร้อน มีความลาดชันปานกลาง ใช้เวลาในการศึกษาธรรมชาติประมาณ 1 ชั่วโมง 
มีจุดศึกษาธรรมชาติ 17 จุด

Image result for ห้วยน้ำดัง เส้นทางธรรมชาติ

Image result for เส้นทางธรรมชาติ

Related image

 

น้ำตกแม่ลาด 

        ตั้งอยู่ในเขตบ้านสามปู หมู่ที่ 2 ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ทางเข้าด้านหลังหมู่บ้าน ใช้รถกระบะเข้าได้อย่างเดียว และเดินเท้าจากทางเข้าน้ำตก ประมาณ 500 เมตร ความสูงประมาณ 40-50 เมตร มี 5 ชั้น พื้นที่โดยรอบปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นและโขดหินสวยงาม ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังใสบริสุทธิ์ เนื่องจากไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนัก
      อำเภอเวียงแหง ไม่ใช่อำเภอท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างอำเภอปาย ใครที่ชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ สงบ สวยงามแบบเรียบง่าย ไม่ค่อยมีคนพลุกพล่าน ได้บรรยากาศธรรมชาติที่แท้จริง และสัมผัสวัฒนธรรมหลายชนเผ่า นมัสการพระธาตุแสนไหซึ่งเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สถานที่สวรรคตและที่ตั้งกองทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แนะนำให้มาเที่ยวที่ตำบลแสนไหครับ ห่างจากตัวเชียงใหม่ ประมาณ 150 ก.ม. ผ่านอำเภอเชียงดาวมาก่อนถึงอำเภอฝาง มีทางเลี้ยวซ้ายมาอำเภอเวียงแหง ระยะทาง 56 ก.ม. ทางลาดยางเรียบแต่คดเคี้ยวและชันเป็นบางจุด เดี๋ยวนี้มีรถตู้ดาวทองจากสถานีขนส่งอาเขต เชียงใหม่ ตลอดสาย 150 บาทครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องที่พัก มีทั้งพักฟรี (ที่แปกแซม) และคืนละ 250 - 500 บาท ถ้าจ่าย 500 บรรยากาศดีมากพร้อมอาหารเช้าครับไม่แพง

Image result for น้ำตกแม่ลาด 

น้ำตกแม่หาด คืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาเยือน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง โดยน้ำตกอยู่ที่ บ้านแม่หาด หมู่ 1 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

     น้ำตกแม่หาด แม้จะเป็นน้ำตกที่ไม่สวยงามมากนัก และผู้คนไม่ค่อยรู้จักและประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเท่าไร สาเหตุอาจมาจากอำเภอเวียงแหง อยู่ห่างไกลและเส้นทางคดเคี้ยวสำหรับผู้ไม่ชอบการเดินทางอาจไม่ชอบที่จะมาชื่นชมธรรมชาติแถบนี้ จึงไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมากนัก 

     แต่ผู้มาเที่ยวส่วนใหญ่อาจเป็นคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เป็นทั้งคนไทยและคนต่างชาติบางส่วนได้เดินทางเข้ามา เป็น สถานที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าในบางส่วนที่ทางไฟฟ้าทำการผลิตที่นี่ และเป็นแหล่งต้นน้ำใช้อุปโภคบริโภคของประชาชน ในพื้นที่ 

 Image result for น้ำตกแม่หาด

ล่องแพ/ล่องเรือ

ลำน้ำแม่ปาย

Image result for ลำน้ำแม่ปาย

ลำน้ำแม่ปาย  เป็น ลำน้ำสายสำคัญอีกสายหนึ่งที่มีต้นกำเนิดในพื้นที่ตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติ ห้วยน้ำดัง ที่มีน้ำไหลตลอดปีในสายน้ำที่คดเคี้ยว สองฝั่งลำน้ำส่วนใหญ่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติ ของพรรณไม้นานาชนิด และสัตว์ป่าจำพวกนก ในบางช่วงของลำน้ำมีการตั้งถิ่นฐานของชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมทั้งการแต่งกายและภาษาพูด

 

 

ที่ตั้งและแผนที่

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง 
หมู่ 5 ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 

โทรศัพท์ : 0 5324 8491, 08 4908 1531 (มือถือ) โทรสาร : 0 5324 8491 

อีเมลล์ : namdangnp@hotmail.co.th 

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายบัญชา รามศิริ 

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ 
ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท 
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาท 

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอแม่แตง อำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสภาพป่าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามและจุดชมวิวที่สามารถชมบรรยากาศอันร่มรื่น โดยเฉพาะบริเวณห้วยน้ำดัง ที่มีชื่อว่าทะเลหมอกที่งดงามยิ่ง มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมียอดดอยที่มีธรรมชาติงดงามอีกหลายแห่ง เช่น ดอยช้าง ดอยสามหมื่น รวมทั้งมีโป่งเดือดซึ่งเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติ ส่วนการล่องแพในลำน้ำแม่แต่งก็เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 782,575 ไร่ หรือ 1,252.12 ตารางกิโลเมตร 

Image result for ห้วยน้ำดัง (Huai Nam Dang)

ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและหุบเขาสลับกัน เป็นแนวยาวขนานกันในแนวเหนือ-ใต้ของเทือกเขาแดนลาว เทือกเขาถนนธงชัย และเทือกเขาผีปันน้ำ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีที่มีการแทรกดันของหินหนืด และแรงบีบอัดในแนวตะวันออก-ตะวันตก ทำให้พื้นผิวโก่งงอกลายเป็นภูเขาและเทือกเขา และมีหุบเขาที่เกิดจากรอยเลื่อนที่ทรุดต่ำลง รวมทั้งได้มีการสึกกร่อนที่เกิดจากกระบวนการทางฟิสิกส์และทางเคมี ตลอดจนการทับถมของตะกอนน้ำพาทำให้เกิดเป็นที่ราบแคบๆ ระหว่างภูเขาทั้งสองฝั่งของลำน้ำ มีความสูงตั้งแต่ 400-1,962 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีภูเขาที่สูงที่สุดคือ ดอยช้าง เป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำน้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำแตงและแม่น้ำปาย จัดอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำตั้งแต่ชั้น A ถึงชั้น 1A มีลำห้วยน้อยใหญ่มากมาย ได้แก่ ห้วยเหี้ยะ ห้วยแม่ยะ ห้วยฮ่อม ห้วยน้ำดัง ห้วยแม่สลาหลวง ห้วยโป่ง น้ำงุม ห้วยแม่แพลม ห้วยงู ห้วยแม่เย็นหลวง ห้วยน้อย ห้วยฮ่อม ห้วยหก ห้วยแม่ฮี้ ห้วยขาน ห้วยแม่ปิง ห้วยแม่จอกหลวง เป็นต้น 

Image result for ห้วยน้ำดัง ลักษณะภูมิประเทศ

 

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพอากาศโดยทั่วไปเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 องศาเซลเซียส อากาศหนาวเย็นในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 8 องศาเซลเซียส ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 23 องศาเซลเซียส อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังคาบเกี่ยวพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ป่าอยู่ในเขตมรสุม กล่าวคือ พื้นที่นี้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมสะวันตกเฉียงเหนือนอกจากนั้นยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมพายุไซโคลน ด้วยจึงทำให้สภาพอากาศโดยทั่วไปมี 3 ฤดูดังนี้ 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 24 องศาเซลเซียสและ ต่ำสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,134 มิลลิเมตร ทิศทางลมมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 20 องศาเซลเซียส ต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 2 องศาเซลเซียส ทิศทางลมมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 28 องศาเซลเซียส ต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 12 องศาเซลเซียส ทิศทางลมมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

Related image

อ้างอิง http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1080

 

พืชพรรณและสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังสภาพทางธรรมชาติยังคงความอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้เกิดสังคมพืชหลากหลายชนิด ประกอบด้วย 

ป่าดิบชื้น ขึ้นปกคลุมสองฝั่งของลำน้ำในพื้นที่ที่มีความสูง 500-800 เมตรจากระดับน้ำทะเล พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ เติม อวบดำ หว้า งิ้วป่า ปอตูบหูช้าง ผ่าเสี้ยน มันปลา เปล้าใหญ่ ฯลฯ ไม้พุ่มและพืชพื้นล่างได้แก่ เอื้องหมายนา มันดง ม้าสามต๋อน เฒ่าหลังลาย หญ้าถอดบ้อง ตองกง เครือออน กลอย สายหยุด หัสคุณ ออสมันด้า และ เล็บเหยี่ยว เป็นต้น 

ป่าดิบเขา พบในพื้นที่ทีเป็นหุบเขาและพื้นที่ลาดชันที่สภาพอากาศมีความชื้นค่อนข้างสูงตลอดปี ในระดับความสูง 1,650-1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล ชนิดไม้ที่สำคัญได้แก่ ก่อกระดุม ก่อแดง สนสามใบ เม็ดชุนตัวผู้ ช้าส้าน มะมือ ก่วม เต้าหลวง จำปีหลวง มณฑาป่า เหมือดดง เดื่อปล้องหิน ตะไคร้ต้น สารภีป่า กำลังเสือโคร่ง กะทัง ฯลฯ ไม้พุ่มและพืชพื้นล่าง ได้แก่ กล้วย ต่างไก่ป่า พลูช้าง พญาดง หญ้าคมบาง ตองกง พริกไทย ดาดตะกั่ว และกาหลา เป็นต้น 

ป่าเบญจพรรณ พบกระจายตัวเป็นพื้นที่กว้างที่ระดับความสูงต่ำกว่า 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ กาสามปีก กุ๊ก แคหัวหมู แดง ตะคร้ำ ประดู่ มะเกลือ มะกอก ตังหน ชิงชัน โมก ฯลฯ ไม้พุ่มและพืชพื้นล่างได้แก่ คนทา คัดเค้าเครือ เฒ่าหลังลาย เต่าร้าง ผักแว่น สะบ้าลิง สาบเสือ บุก ลิเภา ชายผ้าสีดา เกล็ดปลา หญ้าขัด และพ่อค้าตีเมีย เป็นต้น ป่าเต็งรัง พบโดยทั่วไปในพื้นที่ที่ระดับความสูงต่ำกว่า 800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ชนิดไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง เหียง พลวง รัง รกฟ้า พะยอม ตีนนก ติ้วขน สมอไทย ส้านใหญ่ มะขามป้อม ยอป่า แสลงใจ เค็ด ฯลฯ ไม้พุ่มและไม้พื้นล่าง ได้แก่ กะตังใบ โสมชบา กระมอบ หนาดคำ ตาฉี่เคย ข้าวสารป่า และยาบขี่ไก่ เป็นต้น 

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่า จึงชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด ได้แก่ ช้างป่า กวางป่า หมีควาย เก้ง กระจงเล็ก เลียงผา หมูป่า แมวดาว ชะมดเช็ด ลิงวอก ชะนีมือขาว พังพอน เม่นใหญ่ ไก่ป่า ไก่ฟ้าสีเงิน นกเขาเปล้า นกขุนทอง นกขมิ้นท้ายทอยดำ นกปรอดคอลาย เหยี่ยวต่างสี กะท่าง เต่าปูลู เต่าใบไม้ ก้งก่าแก้ว แย้ ตะกวด งูเหลือม งูเขียวดอกหมาก งูเห่า กบทูด ปาด เขียดป่าไผ่ และอึ่งลาย เป็นต้น ในบริเวณแม่น้ำและลำห้วยต่างๆ พบปลาจาด ปลามอน ปลาเลียหิน ปลาเวียน ปลาค้อ ปลาค้างคาว ปลาติดหิน และปลาก้าง เป็นต้น 

Image result for ห้วยน้ำดัง ลักษณะภูมิอากาศ

ขนาดพื้นที่

782575.00 ไร่

หน่วยงานในพื้นที่

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

หน่วยพิทักษ์ฯส่วนกลาง(เอื้องเงิน)

หน่วยพิทักษ์ฯที่นด.1(โป่งเดือด)

หน่วยพิทักษ์ฯที่นด.2(โป่งร้อน)

หน่วยพิทักษ์ฯที่นด.3(ห้วยเฮี้ยะ)

หน่วยพิทักษ์ฯที่นด.4(สบก๋าย)

หน่วยพิทักษ์ฯที่นด.5(น้ำตกแม่หาด)

หน่วยพิทักษ์ฯที่นด.6(น้ำตกแม่ลาด)

หน่วยพิทักษ์ฯที่นด.7(ไทรงาม)

หน่วยพิทักษ์ฯที่นด.8(ดอยสามหมื่น)

หน่วยพิทักษ์ฯที่นด.9(ห้วยหก)

อ้างอิง http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1080

ครัวสายหมอก

ดูแผนที่

 • การเดินทาง :

  จากตัวเมืองเชียงใหม่ มุ่งหน้าไปทางแม่แตง ถึงตลาดแม่มาลัยให้เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 70 กิโลเมตร จะเห็นอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อยู่ด้านซ้ายมือ ส่วนร้านอาหาร อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จะอยู่ภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

 • ที่จอดรถ :

  ลานจอดรถอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

ไข่เจียวฟูๆ กรอบๆ ต้มจืดวุ้นเส้นสาหร่ายร้อนๆครับ หมูทอดกระเทียมแบบแห้งๆ

ผัดยอดผักแม้วซอสน้ำมันหอยค้าบบบ ยำวุ้นเส้น รสแซ่บ  วิวสวยมากครับ

อ้างอิง http://review.edtguide.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7/1614-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%20%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87

http://www.edtguide.com/eat/385234/huay-nam-dung-restaurant

 

 

เดอะ ควอร์เตอร์ รีสอร์ท (The Quarter Resort)

 245 หมู่1 ถ.ไชยสงคราม ต.เวียงใต้, ตัวเมืองปาย, ปาย, ประเทศไทย, 58130

ระยะทางจากที่พักไปยังสถานที่ต่างๆ

 • สนามบินใกล้เคียง
  • 0.72 กม.
  • PYY - สนามบินปาย
  • 48.96 กม.
  • HGN - สนามบินแม่ฮ่องสอน
 • สถานีรถบัสและรถไฟ
  • 0.62 กม.
  • สถานีขนส่งปาย
 • โรงพยาบาล & คลินิก
  • 0.07 กม.
  • โรงพยาบาลปาย
 • ร้านขายยา
  • 0.56 กม.
  • Pharmacy
 • ร้านอำนวยความสะดวก
  • 0.59 กม.
  • 7 Eleven
 • เอทีเอ็ม
  • 0.58 กม.
  • ATM

ข้อมูลเกี่ยวกับ เดอะ ควอร์เตอร์ รีสอร์ท

     โรงแรมระดับ 4 ดาวแห่งนี้เป็นสถานที่พักยอดนิยมในหมู่นักเดินทาง ตั้งอยู่ในภูเขาหมอกของปาย เดอะ ควอร์เตอร์ รีสอร์ทมีทั้งเสน่ห์แบบชนบทและในเมือง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในอำเภอปายที่สามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวมากมายได้อย่างสะดวก ให้บริการห้องพัก 36 ห้องกลางสวนที่สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานอันมีเอกลักษณ์ของความสะดวกสบายทันสมัยกับการตกแต่งแบบดั้งเดิม โดยทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ ระเบียงส่วนตัว พื้นที่นั่งเล่นแยกต่างหาก และรูมเซอร์วิสไว้คอยอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกของที่พัก

        

บริการอินเทอร์เน็ต

 •  Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ
 •  ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง

การเดินทางไปที่ต่างๆ

 •  จักรยานให้เช่า
 •  ที่จอดรถ
 •  บริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน

กิจกรรม, กิจกรรมผ่อนคลาย

 •  จุดบริการทัวร์
 •  สวน
 •  สระว่ายน้ำ (กลางแจ้ง)
 •  อ่างอาบน้ำร้อน

ห้องน้ำและอุปกรณ์ในห้องน้ำ

 •  ห้องน้ำรวม

อาหาร เครื่องดื่ม ของว่าง

 •  คอฟฟี่ช็อป
 •  รูมเซอร์วิส
 •  ห้องอาหาร

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 •  ตู้นิรภัย
 •  พนักงานต้อนรับ
 •  บริการซักรีด
 •  ร้านค้า

บริการสำหรับเด็ก

 •  สระว่ายน้ำ (เด็ก)

การเข้าที่พัก

 •  นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้

มีให้บริการทุกห้อง

 •  น้ำขวดฟรี

ภาษาที่พนักงานให้บริการ

 •  ภาษาไทย
 •  ภาษาอังกฤษ

อ้างอิง https://www.agoda.com/th-th/the-quarter-resort/hotel/pai-th.html?PAPIReqId=ac96df0d-b021-4f79-9be0-c67dcdcc94a7&recommendedIndex=2

 

การเดินทาง

Image result for ห้วยน้ำดัง การเดินทาง

 

1. รถยนต์ส่วนตัว
การเดินทาง ไปยังอุทยานฯ จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง ระยะทาง ประมาณ 37 กิโลเมตร ถึงตลาดแม่มาลัย อ.แม่แตง แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1095 สายเชียงใหม่-ปาย อีกประมาณ 65 กิโลเมตร ถึงด่านตรวจอุทยานฯ ซึ่งอยู่ด้านขวามือเข้าไปอีก 6 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ และหากเดินทางต่อไปอีก 1 กิโลเมตร ถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

Image result for รถยนต์ส่วนตัว

2. รถโดยสารสารธารณะ 
จากสถานีขนส่งเชียงใหม่ สายเชียงใหม่-ปาย อัตราค่าโดยสาร 40 บาท/คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ลงหน้าปากทางเข้าห้วยน้ำดัง หน้าบริเวณปากทางเข้าไม่มีรถโดยสารสารธารณะคอยให้บริการ นักท่องเที่ยว อาจติดต่อรถของเจ้าหน้าที่ไปส่ง(เสียค่าบริการแล้วแต่ตกลง) หรืออาศัยโบกรถของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา เที่ยวที่นี่ก็ได้

Image result for รถยนต์ส่วนตัว

อ้างอิง http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/huaynamdung.html

 

 

มารยาทโดยพื้นฐานของคนไทยนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามและสำคัญเป็นอย่างมากและควรยึดถือและนำมาปฏิบัติตามเพื่อการอยู่ร่วมกันที่ดีและมีความสุขของคนในท้องถิ่น และ เนื่องจาก

 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราในฐานะเป็นคนไทยและนักท่องเที่ยวควรที่จะให้ความสำคัญกับธรรมชาติและ

ไม่ทำลายและเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ควรเที่ยวชมอย่างมีสติและอนุรักษ์ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ไว้

 

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง 
หมู่ 5 ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
โทรศัพท์ : 0 5324 8491, 08 4908 1531 (มือถือ) โทรสาร : 0 5324 8491 
อีเมลล์ : namdangnp@hotmail.co.th 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายบัญชา รามศิริ 

 

แผนที่

บทวิจารณ์

Login For Reviews

แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
อ่านรีวิวโดย
วันที่
Tag
Browse Icon ขนาดภาพ 250 x 250 px

Tag

Count :