เลื่อนลงล่าง

ชวนเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน

17/04/60

Tag

Count :

Share

เขาสก หรือ เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)  จังหวัดสุราฎร์ธานี  ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก ลักษณะเป็นภูเขาหินปูน ยอดแหลม แนวหน้าผาสูงชัน กลางสายน้ำของเขื่อนเชียวหลาน  บรรยากาศสวยงามจนได้รับสมญานามว่า กุ้ยหลินเมืองไทย ภาพภูเขารายล้อมเขื่อน นอนแพพายเรือคายัคและกิจกรรมต่างๆ  รวมทั้งภาพไอหมอกกระทบกับแสงแดดลอยเหนือน้ำในยามเช้าเป็น ทัศนียภาพที่สวยงามดึงดูดใจและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาที่นี่อย่างไม่ขาดสาย เขื่อนเชี่ยวหลาoสามารถ ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ซึ่งในแต่ละฤดูก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป 

 • จุดชมวิวของเขื่อนรัชชประภา สามารถชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเขื่อนแห่งนี้ได้
 • ล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย ที่สวยงามติดอันดับโลก
 • พายเรือคายัค หรือ เล่นน้ำ ที่หน้าแพที่พัก
 • ผจญภัยในถ้ำน้ำทะลุ
 • ท่องเที่ยวภายในทะเลใน หรือ ๕๐๐ ไร่

อุทยานแห่งชาติเขาสก จะแบ่งจุดท่องเที่ยวออกเป็น 2 ส่วน คือ เขาสกส่วนของเขื่อนเชี่ยวหลานซึ่งนักท่องเที่ยวชม วิวทิวทัศน์ เหนือเขื่อน จากนั้น ลงเรือเพื่อไปนอนแพชมเขาสามเกลอ(ภูเขาหินกลางน้ำ)  ซึ่งเรียกว่ากุ้ยหลินเมืองไทย เที่ยวถ้ำประการัง ถ้ำน้ำทะลุ กับ เขาสกส่วนที่เป็นที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสกซึ่งเป็นจุดที่ไปชม น้ำตก เดินป่า และ ชมบัวผุด โดยทั้งสองที่อยู่ห่างกันประมาณ 60 ก.ม. โปรแกรมที่เป็นที่นิยมซึ่งจะถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งจะคล้ายๆกันก็คือ เที่ยวเขาสก ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน นอนพักบนแพในเขื่อเชี่ยวหลานเที่ยวตามจุดต่างๆ หรือ 3 วัน 2 คืน  โดยวันแรกวันแรกชมวิวทิวทัศน์เหนือเขื่อน ลงเรือนอนแพ เที่ยวชมถ้าปะการัง ชมเขาสามเกลอ ซึ่งจุดนี่ค่ะ ที่จะเรียกว่า กุ้ยหลินเมืองไทย นอนแพ เล่นน้ำ พายเรือคายัค  ส่วนวันที่ 2 ก็กลับขึ้นมายังฝั่งเขื่อนเชี่ยวหลาน จากนั้นก็ไปเที่ยวยัง เขาสก ส่วนที่เป็นอุทยาน เดินป่า ชมดอกบัวผุด ซึ่งต้องเดินเข้าไปประมาณ 2 กม. หรือบางทีก็อาจ 5 กม. ดอกบัวผุดจะบานในช่วงเดือน พ.ย. – มี.ค.

 

เขื่อนรัชชประภา เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ ที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้ สร้างขึ้นเพื่อมาพัฒนาแหล่งน้ำและพลังงานไฟฟ้าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่4 ซึ่งอำนวยประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530 โครงการก่อสร้างเขื่อนรัชชประภาเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติที่รัฐบาลได้สร้างถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลชัยสมัยรัชชมังคลาภิเษกเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ซึ่งเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ของเขื่อนนี้ และเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดมา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เขื่อนรัชชประภาได้อำนวยประโยชน์ในด้านการชลประทานการบรรเทาอุทกภัย การประมง การท่องเที่ยว และการผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในภาคใต้อย่างต่อเนื่องทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นตามเจตนารมย์ของรัฐบาลทุกประการ นับเป็นความภาคภูมิใจของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกคนที่ได้มีส่วนช่วยเหลือประชาชนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

 

 เขื่อนรัชชประภา สร้างปิดกั้นลำน้ำคลองแสง ที่บ้านเชื่ยวหลาน ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว สูง 94 เมตร ความยาวสันเขื่อน 761 เมตร มีเขื่อนปิดกั้นช่องเขาอีก 6 แห่ง อยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำ 1 แห่ง และฝั่งขวาของแม่น้ำ 5 แห่ง อ่างเก็บน้ำมีความจุ 5,639 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำ185 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเฉลี่ย ปีละ 3,057 ล้านลูกบาศก์เมตร 
         โรงไฟฟ้า ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำเป็นอาคารคอนกรีต เสริม เหล็กติดตั้งเครื่อง
ผลิตไฟฟ้าเครื่องละ 80,000 กิโลวัตต์ จำนวน 3 เครื่อง รวมกำลังผลิต 240,000 กิโลวัตต์
ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละประมาณ 554 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง 
         ลานไกไฟฟ้า ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณ 100 เมตร มี
หน้าที่ส่งพลังไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าด้วยสายส่งไฟฟ้า ขนาด 230 KV. วงจรคู่ไปยังสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 50 กิโลเมตร และ ขนาด 115 KV. วงจรคู่ไปยังสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงพังงา ระยะทาง 82 กิโลเมตร เขื่อนรัชชประภาเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 แล้วเสร็จในเดือน กันยายน พ.ศ. 2530 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ เสด็จ
พระราชดำเนินเปิดเขื่อนรัชชประภา และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เมื่อวันพุธที่ 30 ก.ย. พ.ศ.2530

สำหรับอาหารการกิน จะมีอาหารบริการโดยเฉพาะของแต่ละแพหรือที่พักค่ะ

ที่พักมีให้เลือกหลายแบบมากเลยค่ะ 

1. ที่พักแบบเรือนแพของทางอุทยานแห่งชาติเขาสก

 • แพนางไพร  โทร. 077-095025, 077-299318, 077-395139 
 • แพคลองคะ  ชมรีวิวรายละเอียด คลิ๊ก แพคลองคะ 
 • แพโตนเตย จองที่พักผ่านเว็บไซต์อุทยาน 
 • แพไกรสร  จองที่พักผ่านเว็บไซต์อุทยาน

จองปพที่พักของอุทยานแห่งชาติเขาสก แบบ online ได้ที่ http://www.dnp.go.th/   สอบถามโทร 077 395 154  

2. ที่พักแบบเรือนแพของกรมป่าไม้ 

 • แพหน่วยฯคลองหยา หรือ แพคลองแสง เป็นแพที่อยู่ไกลที่สุด เป็นแหล่งตกปลา โทร.คุณโอ 08-6593-3440 (ทางแพไม่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา) 4 ที่พักของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ( เขื่อนเชี่ยวหลาน) ติดต่อขอรายละเอียดหรือจองที่พักได้ที่ โทร.077-242561 


3. ที่พักแบบเรือนแพ ของทางเอกชน

 • แพเพลินไพร โทร : 077-346097, 081-892 6321  
 • แพสายชล โทร : 077-346013, 081-891-6052 
 • แพเชี่ยวหลาน (เชี่ยวหลานจังเกิ้ลราฟท์) โทร : 089-1320007,089-8743300 
 • แพ 500 ไร่  www.500rai.com 
 • แพภูตะวัน โทร : 081-606-9007  http://www.ratchaprapadam.com/
 • แพไพรวัลย์ โทร : 080-6924-247  

เราสามารถเดินทางมาเขื่อนรัชชประภาได้ 4 วิธีด้วยกัน นั่นก็คือ

1.โดยรถส่วนตัว 
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไปจนถึงจังหวัดชุมพรจากนั้นตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 41 จนถึง อ.พุนพิน ตรงสี่แยก ที่สามารถเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ไม่ต้องเข้าตัวจังหวัด ให้ตรงไปเรื่อยๆ จนถึงแยก ท่าโรงช้าง ให้เลี้ยวขวา เข้าทางหลวงหมายเลข 401จากนั้นประมาณ 40 กม. ก่อนจะถึง ตัว อ.บ้านตาขุนจะมีป้ายใหญ่ ของเขื่อนรัชชะประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) ทางขวามือ

 

2 .โดยรถทัวร์

 • ขาไป
  จากสถานีขนส่งสายใต้ มีรถโดยสารประจำทาง ให้ขึ้นรถทัวร์ที่ไปยัง ภูเก็ต หรือ พังงาแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าลง ปากทางเข้าเขื่อนรัชชะประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) ตรง อ.บ้านตาขุน ใช้เดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง ส่วนมากใช้บริการของ ภูเก็ตเซ็นทรัล หรือ ภูเก็ตท่องเที่ยว VIP24 ที่นั่ง ราคาประมาณ 1000 บาทหรือ แบบ 32 ที่นั่งราคาประมาณ 7xx บาท บอกพนักงานบนรถว่าขอลง อ.บ้านตาขุน (ปากทางเข้าเขื่อนเขี่ยวหลาน) เที่ยวรถมีรอบประมาณช่วง 19.00-20.00น  ขึ้นได้หมด รถน่าจะมาถึง อ.บ้านตาขุน ประมาณ 6.00น แวะไปกินโจ๊กก่อนเข้าไปในตัวเขื่อน  จากนั้นใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้างเข้าสู่ที่ทำการอุทยานฯ

   
 • ขากลับ 
  ขึ้นรถที่อ.บ้านตาขุน โดยซื้อตั๋วกลับได้ที่จุดขึ้นรถของบริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งจะมี บริษัทภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์ ลิกไนต์ทัวร์ โดยมารอขึ้นรถที่บ้านตาขุน รถจะมาถึงประมาณทุ่มกว่าๆ 


การเดินทางจากเมืองสุราษฎร์
- นั่งรถตู้ สุราษฎร์- ตาขุน - เขื่อนรัชชประภา คิวรถอยู่ที่ ที่ตลาดเกษตร 2 ราคา ท่านละ 150 บาท 
- รถบัสโดยสารปรับอากาศ สาย 444 กระบี่-พังงา-ทุ่งมะพร้าว-ปากทางทับละมุ-เขาหลัก-ปากทางน้ำเค็ม-ตะกั่วป่า-อุทยานแห่งชาติเขาสก รถออกจาก บ.ข.ส. กระบี่ (ตลาดเก่า) เวลา 11.30 น. รถออกจากปากทางอุทยานแห่งชาติเขาสก เวลา 09.00 น.

 

3.รถไฟ
ขึ้นรถไฟสาย กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ทุกวัน มีทั้งรถด่วนและรถเร็ว ลงที่สถานีรถไฟพุนพิน และนั่งรถประจำทางสายสุราษฎร์ธานี - ตะกั่วป่า – ภูเก็ต รถเที่ยวแรกที่จะไปทางเชี่ยวหลานได้ คือตอน 6.30 น หลังจากนั้นก็จะมีรถบัส รถทัวร์ ต่างๆ วิ่งอยู่ตลอด ทุกชั่วโมง  ลงรถที่หลักกิโลเมตรที่ 109 แล้วเดินหรือใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้างเข้าสู่ที่ทำการอุทยานฯ ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสก  

 

4.เครื่องบิน 
นั่งรถตู้จากสนามบินไปลงตลาดเกษตร 1 แล้วไปต่อรถตู้ที่ตลาดเกษตร 2ไปลงเขื่อน ค่ารถทั้ง2ต่ออยู่ประมาณ250-300บาทต่อคน เวลาอยู่ที่ค่อยรถออกนานแค่ไหน เฉพาะวิ่งอย่างเดียวประมาณ2 ชั่วโมง  มีรถตู้ของบริษัท พันทิพย์ 1970 เบอร์โทร 077-272230,077-272906

- ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่หนา หรือปกปิดจนเกินไป เพราะอากาศค่อนข้างร้อน

- ไม่ควรพูดคำหยาบ

- ควรเตียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยนสำหรับเล่นน้ำ

- ควรเตรียมอาหหารไปบ้าง เพราะหาซื้อค่อนข้างยาก

>>> การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา 
53 หมู่ 3 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230 โทร 077 - 242545, 242555
>>> การเข้าเยี่ยมชมเขื่อนและบริเวณโดยรอบ หรือการเข้าพักแรม
ติดต่อได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 077-242555 ต่อ 5060, 5061
>>> ติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองบ้านพักได้ดังนี้.-
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ. บางกรวย จ. นนทบุรี  โทร. 02-4366047 - 48
- เขื่อนรัชชประภา 53 หมู่ 3 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230
  โทร. 077-242555  ต่อ 5600 หรือ 077- 242560
  Fax. 077-242560 ต่อ 203 , เบอร์ภายใน 03-730-5618
>>> หมายเหตุ
- ค่าที่พัก, ค่าห้องประชุม มัดจำ 20 % ของราคาเต็ม มัดจำล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก 15 วัน
  กรณียกเลิก แจ้งก่อนล่วงหน้า 10 วัน
  โอนเงินมัดจำ ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี กฟผ.กรุงไทย พุนพิน บัญชี 2 เลขที่บัญชี 808-6-02312-5
  กรุณา Fax ใบโอน 077-242560 ต่อ 203 พร้อมทั้งเขียนชื่อ - ที่อยู่
  เบอร์โทรศัพท์ แนบมาด้วย 

แผนที่

บทวิจารณ์

Login For Reviews

แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
อ่านรีวิวโดย
วันที่
Tag
Browse Icon ขนาดภาพ 250 x 250 px

Tag

Count :