การส่งเสริมอาชีพ การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดโคนน้อยและเห็ดนางฟ้า การส่งเสริมอาชีพ การเพาะผัก 3 วัน ต้นถั่วงอก นิทรรศการ U2T มอบความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 การทำบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด นิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ที่อบต.ห้วยคต การอบรมการทำเยลลี่จากสับปะรด การขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสาระบบอาหาร ตารางงานเดือน ก.พ. 64 ตารางงานเดือน มี.ค. 64 ตารางงานเดือน เม.ย. 64 ตารางงานเดือน พ.ค. 64 ตารางงานเดือน มิ.ย. 64 ตารางงานเดือน ก.ค. 64 ตารางงานเดือน ส.ค. 64 ตารางงานเดือน ก.ย. 64 ตารางงานเดือน ต.ค. 64 ตารางงานเดือน พ.ย. 64 ตารางงานเดือน ธ.ค. 64นิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ


      ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ตำบลห้วยคต จ.อุทัยธานี ได้มีการจัดนิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ นำทีมโดย ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์ และ ดร.พรพรรณ จิอู๋
      ภายในงานมีการนำเสนอผลงานภาพรวมในตำบลห้วยคต รวบรวมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในตำบลไม่ว่าจะเป็นการอบรมส่งเสริมอาชีพและรายได้ การสนับสนุนการท่องเที่ยวในตำบล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากชุมชนภาพกิจกรรม


E-BOOK


PDF


จำนวนผู้เข้าชม 1461 คน
©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th