การส่งเสริมอาชีพ การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดโคนน้อยและเห็ดนางฟ้า การส่งเสริมอาชีพ การเพาะผัก 3 วัน ต้นถั่วงอก นิทรรศการ U2T มอบความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 การทำบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด นิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ที่อบต.ห้วยคต การอบรมการทำเยลลี่จากสับปะรด การขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสาระบบอาหาร ตารางงานเดือน ก.พ. 64 ตารางงานเดือน มี.ค. 64 ตารางงานเดือน เม.ย. 64 ตารางงานเดือน พ.ค. 64 ตารางงานเดือน มิ.ย. 64 ตารางงานเดือน ก.ค. 64 ตารางงานเดือน ส.ค. 64 ตารางงานเดือน ก.ย. 64 ตารางงานเดือน ต.ค. 64 ตารางงานเดือน พ.ย. 64 ตารางงานเดือน ธ.ค. 64ตารางงานเดือนเมษายน 64


วันที่ กิจกรรม
8 เม.ย. 64 จัดเอกสารในสังกัด / แก้ไขเอกสารเบิกจ่าย
9 เม.ย. 64 แก้ไขเอกสารการเงินและนำเอกสารส่งทางมหาวิทยาลัย
12 เม.ย. 64 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเรื่องการถ่ายวีดิโอผลไม้ตามฤดูการ
16 เม.ย. 64 ลงข้อมูลภาษีที่ดินใน อบต.ห้วยคต
19 เม.ย. 64 ถ่ายวีดิโออวยพรวันสงกรานต์ ปลัดและนายกอบต. / รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในอบต.
20 เม.ย. 64 ลงพื้นที่กับอ.อรสา ที่ฟาร์มสุข เรารักกัญ สหกรณ์การเกษตร
21 เม.ย. 64 ลงพื้นที่กับอ.อรสา / ไร่สับปะรดป้าไข่ / สวนลำไยลุงเกียรติ / สวนตะวันสวย / สวนโกโก้ / ไร่กีตา
22 เม.ย. 64 ตัดต่อวีดิโอสวนลำไย
23 เม.ย. 64 ตัดต่อวีดิโอสวนลำไยและลงวีดิโอในเพจตะล้อนตะลอน ออน อุทัยธานี
26 เม.ย. 64 จัดเตรียมเอกสารแบบสำรวจความต้องการสนับสนุนการตลาดออนไลน์
27 เม.ย. 64 จัดทำ กูเกิลฟอร์มแบบสำรวจความต้องการสนับสนุนตลาดออนไลน์
28 เม.ย. 64 ลงพื้นที่แนะนำตัวกับผู้ใหญ่บ้าน ม.10 และปรึกษาขอบเขตการทำงาน
29 เม.ย. 64 อบรม ThaiMooc / การสร้างสรรค์ดิจิทัลเพื่อข่ายสังคม
30 เม.ย. 64 อบรม ThaiMooc / พลเมืองดิจิทัล / Google Tools เพื่อการพัฒนาจำนวนผู้เข้าชม 1444 คน
©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th