การส่งเสริมอาชีพ การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดโคนน้อยและเห็ดนางฟ้า การส่งเสริมอาชีพ การเพาะผัก 3 วัน ต้นถั่วงอก นิทรรศการ U2T มอบความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 การทำบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด นิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ที่อบต.ห้วยคต การอบรมการทำเยลลี่จากสับปะรด การขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสาระบบอาหาร ตารางงานเดือน ก.พ. 64 ตารางงานเดือน มี.ค. 64 ตารางงานเดือน เม.ย. 64 ตารางงานเดือน พ.ค. 64 ตารางงานเดือน มิ.ย. 64 ตารางงานเดือน ก.ค. 64 ตารางงานเดือน ส.ค. 64 ตารางงานเดือน ก.ย. 64 ตารางงานเดือน ต.ค. 64 ตารางงานเดือน พ.ย. 64 ตารางงานเดือน ธ.ค. 64ตารางงานเดือนสิงหาคม 64


วันที่ กิจกรรม
2 ส.ค. 64 กรอกข้อมูลลงระบบ U2T และอบรม Thaimooc
3 ส.ค. 64 จัดเรียบเรียงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อลงเว็บไซต์การขายออนไลน์
4 ส.ค. 64 จัดเรียบเรียงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อลงเว็บไซต์การขายออนไลน์
5 ส.ค. 64 จัดเรียบเรียงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อลงเว็บไซต์การขายออนไลน์
6 ส.ค. 64 จัดเรียบเรียงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อลงเว็บไซต์การขายออนไลน์
9 ส.ค. 64 เก็บกวาดห้องเรียน โรงเรียนบ้านหินโหง่น
10 ส.ค. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่รับการฉีดวัคซีน โควิด 19
11 ส.ค. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่รับการฉีดวัคซีน โควิด 19
13 ส.ค. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่รับการฉีดวัคซีน โควิด 19
16 ส.ค. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่รับการฉีดวัคซีน โควิด 19
17 ส.ค. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่รับการฉีดวัคซีน โควิด 19
18 ส.ค. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่รับการฉีดวัคซีน โควิด 19
19 ส.ค. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่รับการฉีดวัคซีน โควิด 19 ช่วยทางอบต.บันทึกข้อมูลสัตว์เลี้ยง (หมา แมว) ประชาชนลงระบบ
20 ส.ค. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่รับการฉีดวัคซีน โควิด 19
23 ส.ค. 64 ช่วยงานที่สังกัดและดำเนินการจัดทำโปสเตอร์โปรโมตผลไม้เพื่อลงเว็บไซต์
24 ส.ค. 64 ช่วยงานอบต.ลงพื้นที่สำรวจและงานเอกสารภายใน
25 ส.ค. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่รับการฉีดวัคซีน โควิด 19
26 ส.ค. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่รับการฉีดวัคซีน โควิด 19
27 ส.ค. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่รับการฉีดวัคซีน โควิด 19
30 ส.ค. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่รับการฉีดวัคซีน โควิด 19
31 ส.ค. 64 ประชุมวางแผนการทำงานเดือนถัดไป

จำนวนผู้เข้าชม 1462 คน
©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th