การส่งเสริมอาชีพ การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดโคนน้อยและเห็ดนางฟ้า การส่งเสริมอาชีพ การเพาะผัก 3 วัน ต้นถั่วงอก นิทรรศการ U2T มอบความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 การทำบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด นิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ที่อบต.ห้วยคต การอบรมการทำเยลลี่จากสับปะรด การขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสาระบบอาหาร ตารางงานเดือน ก.พ. 64 ตารางงานเดือน มี.ค. 64 ตารางงานเดือน เม.ย. 64 ตารางงานเดือน พ.ค. 64 ตารางงานเดือน มิ.ย. 64 ตารางงานเดือน ก.ค. 64 ตารางงานเดือน ส.ค. 64 ตารางงานเดือน ก.ย. 64 ตารางงานเดือน ต.ค. 64 ตารางงานเดือน พ.ย. 64 ตารางงานเดือน ธ.ค. 64กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การอบรมการทำบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด


      ในวันที่ 18 กันยายน 2564 ทางทีมงาน u2t ตำบลห้วยคต ได้มีการจัดอบรมการทำบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด นำทีมโดย ดร.พรพรรณ จิอู๋ และ ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์ ร่วมกับทางสหกรณ์การเกษตรห้วยคต และกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่
      การอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยให้ชาวบ้านนำใบสับปะรดที่เหลือที่จาการเพาะปลูกมันแปลรูปทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้ครัวเรือน และเป็นการลดปริมาณขยะลงอีกด้วยภาพกิจกรรม

เพิ่มเติม


E-BOOK


PDF


จำนวนผู้เข้าชม 1452 คน
©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th