การส่งเสริมอาชีพ การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดโคนน้อยและเห็ดนางฟ้า การส่งเสริมอาชีพ การเพาะผัก 3 วัน ต้นถั่วงอก นิทรรศการ U2T มอบความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 การทำบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด นิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ที่อบต.ห้วยคต การอบรมการทำเยลลี่จากสับปะรด การขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสาระบบอาหาร ตารางงานเดือน ก.พ. 64 ตารางงานเดือน มี.ค. 64 ตารางงานเดือน เม.ย. 64 ตารางงานเดือน พ.ค. 64 ตารางงานเดือน มิ.ย. 64 ตารางงานเดือน ก.ค. 64 ตารางงานเดือน ส.ค. 64 ตารางงานเดือน ก.ย. 64 ตารางงานเดือน ต.ค. 64 ตารางงานเดือน พ.ย. 64 ตารางงานเดือน ธ.ค. 64ตารางงานเดือนมิถุนายน 64


วันที่ กิจกรรม
1 มิ.ย. 64 จัดเอกสารในสังกัด เตรียมอุปกรณ์ถ่ายวีดิโอกลุ่มตัดเย็บ
2 มิ.ย. 64 ถ่ายวีดิโอในกลุ่มตัดเย็บ ม. 2 บ้านหินโหง่นและจัดสถานที่เพื่อเตรียมฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลห้วยคต
4 มิ.ย. 64 ดูพื้นที่การทำแปลงสมุนไพรและช่วยทางโรงพยาบาลดูแลผี่มาฉีดวัคซีนเก็บภาพกิจกรรมการรณค์การฉีดวัคซีน
7 มิ.ย. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ
8 มิ.ย. 64 ไปอ.ห้วยคตเพื่อเข้ารับการบริจาคโลหิตและอวัยวะช่วงบ่ายเดินทางไปอัดวีดิโอที่สวนลุงพล ที่ไซเบอร์
9 มิ.ย. 64 บริการประชาชนที่มาโรงพยาบาลห้วยคตและดูแลการใช้หมอพร้อมให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีน
10 มิ.ย. 64 เก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และช่วงบ่ายช่วยงานสังกัด
11 มิ.ย. 64 ช่วยงานบริการประชาชนในโรงพยาบาลห้วยคต
14 มิ.ย. 64 ช่วยทางโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนดูแลคนที่รับการฉีดวัคซีนและจัดดูสถานที่ในการลงพื้นที่
15 มิ.ย. 64 อาจารย์อรสาลงพื้นที่ในต.ห้วยคต ที่สวนสมชายและสวนเกิดกูลเจริญพันธุ์ไม้ ช่วงเย็นลงพื้นที่กลุ่มตัดเย็บบ้านหินโหง่นเพื่อถ่ายภาพสินค้าเพิ่มเติ่ม
16 มิ.ย. 64 จัดพื้นที่กลุ่มตัดเย็บบ้านหินโหง่นและอยู่ดูแลสถานที่กลุ่มตัดเย็บเพื่อเก็บข้อมูลโปรไฟล์สินค้า
17 มิ.ย. 64 ลงข้อมูลในระบบ U2T Tracker และค้นหาข้อมูลที่หายไป
18 มิ.ย. 64 จัดหาข้อมูลและลงข้อมูลในระบบ U2T Tracker
21 มิ.ย. 64 ลงข้อมูลในระบบลงข้อมูลในระบบ U2T Tracker ที่เหลือและตัดต่อวีดิโอสวนลุงพล
22 มิ.ย. 64 กรอกข้อมูลโควิดลงระบบและออกพื้นที่ถ่ายทำวีดิโอบ้านลุงเหวียนทำกระท้อมและสำรวจเส้นทางต่าง ๆ
23 มิ.ย. 64 ถ่ายวีดิโอจัดทำการแข่งขัน แฮกกะธอนและเตรียมการสำหรับแข่งขันออกพื้นที่เก็บภาพต่าง ๆ เพื่อใช้แข่งขัน
24 มิ.ย. 64 ลงพื้นที่ไร่ป้าไข่ ถ่ายสวนสับปะรด ม. 1 ชุมทหาร ศึกษาดูงานการทำสับปะรด
25 มิ.ย. 64 ตัดต่อวีดิโอที่ลงพื้นที่ที่ผ่านมาเพื่อใช้ประกอบการแข่งขันแฮกกะธอน
28 มิ.ย. 64 วางแผนข้อมูลแฮกกะธอน สำหรับเตรียมการเดินทางไปพิษณุโลกและจัดแบ่งงานแต่ละคน
29 มิ.ย. 64 อบรมสมุนไพรที่สหกรณ์การเกษตร
30 มิ.ย. 64 อบรมสมุนไพรที่สหกรณ์การเกษตร

จำนวนผู้เข้าชม 1445 คน
©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th